KAART VAN JANSONIUS (1658)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader is de plaats Munnickeburen (tegenwoordig Munnikeburen) aangegeven, liggend in de Wolden (Seven Wolden), juist boven de rivier de Tjonger, die Friesland van het Nedersaksische gebied scheidt en ook als taalgrens geldt. Munnickeburen kan met recht worden geidentificeerd als Mannagardaforda - Mannagardawrda in het Oera Linda Boek. Daarin staat beschreven (MS 005), dat De Haga Fenna and Walda (nu Venen en Wouden) een grietenij (graafschap) vormde onder leiding van de Saks Storo. Het gebied De Haga Fenna and Walda grenst aan de Lindawrda (Wolvega) langs de rivier de Linde, waarvan de naam Ovira Linda of Oeralinda is afgeleid. De rivieren Tjonger, Kuider en Linde (ook: Lende) stroomden bij Kuinder in het Flevomeer (Zuiderzee) uit. Het gebied is nu ingepolderd bij de Noordoostpolder. Bij latere inpolderingen zijn randmeren behouden, dat was bij de Noordoostpolder niet het geval. In Kuinder zijn fundamenten van oude burchten aangetroffen. Volgens de legende waren dat piratenburchten. Wolvega is het woonoord van de Harens, beschreven door Dr. J.H. Halbertsma in zijn Het geslacht der van Harens. Fragmenten. (1829). De wijze, waarop Halbertsma zijn familiekroniek geschreven heeft komt volstrekt overeen met de manier waarop het Oera Linda Boek als een familiekroniek is geschreven, niet als een familieroman zoals De Roos van Dekama van Jacob van Lennep (1832), maar als een documentaire familiekroniek, samengesteld uit teksten van diverse aard zoals verhandelingen, brieven, gedichten, notities, enz. In dit verband is interessant, dat Onno Zwier van Haren een lang gedicht over Friso schreef.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rodinbook